There was a problem loading the comments.

Exchange mail toevoegen aan Apple Mail

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Als u Mac OS X versie 10.10 of hoger gebruikt, volgt u de volgende stappen om een e-mailaccount Exchange instellen:

 1. Open Mail en ga daarna als volgt te werk:

  • Als u Mail nog nooit hebt gebruikt om een e-mailaccount in te stellen, wordt de pagina Welkom bij Mail geopend. Ga naar stap 2.

  • Als u E-mail hebt gebruikt om e-mailaccounts te maken, selecteert u E-mail > Account toevoegen.

 2. Selecteer Exchange > Doorgaan.

 3. Voer de naam, het e-mailadres en het wachtwoord in voor uw Exchange-account > Aanmelden.

 4. Kies de Mac-apps die u met dit account wilt gebruiken. Beschikbare opties zijn E-mail,Contactpersonen,Agenda,Herinneringenen Notities.

 5. Klik op Gereed.

Als uw account niet automatisch kan worden geconfigureerd, wacht u enkele minuten tot enkele uren en herhaalt u vervolgens deze stappen.

 

Wat moet ik nog meer weten?

 • Sommige problemen worden opgelost door alleen maar bij te werken naar de meest recente, uitgebrachte versie van Mac OS X. Zie de Apple-website voor update-instructies.

 • Verbinding maken met uw e-mailaccount via Mail voor Mac kan mislukken als u uw account niet hebt geregistreerd. Als uw e-mailaccount het type is dat registratie vereist, kunt u dit registreren wanneer u zich de eerste keer bij de webversie van Outlook aanmeldt. Nadat u zich hebt aangemeld bij uw account, meldt u zich af. Probeer vervolgens verbinding te maken met Mail voor Mac. Zie Aanmelden bij Outlook voor meer informatie over het aanmelden bij uw account met Outlook Web App.


Share via

Related Articles


Self-Hosted Help Desk Software by SupportPal
© Riguan IT- & Websolutions